Search

‘กินให้หมด อย่าให้เหลือ’ จีนประกาศแคมเปญแก้ปัญหา Food waste โดยให้ผู้คนสั่งอาหารน้อยลง
Share

Share stories you like to your friends