Search

“เจ้าของประเทศคือประชาชน” ประชาชนปลดแอก เริ่มปักหลักเวทีปราศรัยแล้ว ย้ำ 3 ข้อเรียกร้อง 2 จุดยืน 1 ความฝัน
Share

Share stories you like to your friends