คุณกำลังอ่าน: กิจกรรม #เลิกเรียนไปกระทรวง เริ่มต้นแล้ว นร.ชี้ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาไม่มีสิทธิแซงคิว ถ้าจะพูดหรือปราศรัย ต้องต่อท้ายแถว

Search

กิจกรรม #เลิกเรียนไปกระทรวง เริ่มต้นแล้ว นร.ชี้ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาไม่มีสิทธิแซงคิว ถ้าจะพูดหรือปราศรัย ต้องต่อท้ายแถว
Share

Share stories you like to your friends