Search

‘ให้มีมช่วยกู้โลก’ เมื่อเหล่าวัยรุ่นทำวิดีโอมีมลงใน TikTok เพื่อกระตุ้นให้คนสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม
Share

Share stories you like to your friends