Search

ตายไปแล้วเป็นปุ๋ย ช่วยให้ต้นไม้เติบโต โลงศพจากเห็ดราที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เริ่มใช้งานแล้วในเนเธอร์แลนด์
Share

Share stories you like to your friends