Search

คนทำงานโปรดระวัง ‘Self-handicapping’ การสร้างข้อแก้ตัวล่วงหน้า เพื่อปกป้องตัวเองจากความผิดหวัง ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
Share

Share stories you like to your friends