Search

AI สามารถวินิจฉัยโรคทางสายตา ตรวจพบสัญญาณเริ่มต้นของการตาบอด ได้แม่นยำเทียบเท่ามนุษย์




Share

Share stories you like to your friends