Search

เจอคลื่นความร้อนแล้ว เตรียมเจอพายุหิมะ อังกฤษประกาศเตือนฤดูหนาวปีนี้ หิมะจะตกถึง 4 เดือน และหนาวที่สุดในรอบ 10 ปี
Share

Share stories you like to your friends