Search

ประยุทธ์บอกเริ่มสนใจการเมืองแล้ว เพื่อสานต่องานที่ทำเอาไว้ แต่ยืนยันไม่ลาออกจากตำแหน่ง หัวหน้า คสช.
Share

Share stories you like to your friends