Search

สิงคโปร์สั่งปรับเงิน Grab และ Uber รวม 300 ล้านบาท หลังควบรวมกิจการ ผูกขาดบริการเรียกรถ และขึ้นค่าโดยสาร
Share

Share stories you like to your friends