Search

เสียงประชาชนให้คำตอบแล้ว ชาวโอกินาวาเลือกผู้ว่าฯ ที่ค้านการคงฐานทัพสหรัฐไว้ในเกาะ
Share

Share stories you like to your friends