Search

เกาหลีใต้รายงาน ชาวต่างชาติอาศัยอย่างผิดกฎหมายในประเทศสูงถึง 330,000 ราย โดยในจำนวนนี้ 36% เป็นคนไทย
Share

Share stories you like to your friends