Search

ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด คาราวานผู้อพยพรวมตัวกันเดินเท้าระยะทางไกล เพื่อขอกลับเข้าไปในสหรัฐฯ อีกครั้ง
Share

Share stories you like to your friends