Search

‘คุณพรากอนาคตพวกเรา’ นักกิจกรรมวัย 15 ปี ขึ้นเวที UN บอกผู้นำโลกว่า ไม่มีความเป็นผู้ใหญ่ในการจัดการปัญหาโลกร้อน
Share

Share stories you like to your friends