ย้อนอดีต 20 ปีหลัง เงินเดือน ‘ศาล-องค์กรอิสระ’ ขึ้นมาแล้วกี่ครั้ง ได้กันคนละเท่าไร

สนช. เตรียมจะพิจารณาร่างกฎหมาย 5 ฉบับ เพื่อขึ้นเงินเดือนให้กับศาล-องค์กรอิสระ โดยจะให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2557 คณะรัฐมนตรีในฐานะผู้เสนอร่างกฎหมายชุดนี้อ้างเหตุผลว่า เพราะมีการขึ้นเงินเดือนข้าราชการทุกระดับไปแล้ว 10% ในปีดังกล่าว จึงต้องขึ้นให้เท่าเทียมกัน

 

สำหรับหลายๆ คนที่ติดตามข่าวการเมืองมาอย่างยาวนานคงจะเคยได้ยินข่าวการ ‘ขึ้นเงินเดือน’ ศาล-องค์กรอิสระมาแล้วหลายครั้ง The MATTER เลยขอถือโอกาสนี้พาย้อนอดีตว่า ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ศาลกับองค์กรอิสระเคยได้รับเงินเดือนอยู่ที่เท่าไร เคยขึ้นมาแล้วกี่ครั้ง ขึ้นจากเท่าไรเป็นเท่าไร และเงินเดือนหลังจากนี้ ตัวเลขจะไปหยุดอยู่ที่ตรงไหน

คำถามแรกที่หลายคนอาจสงสัย – ทำไมต้องย้อนหลังเพียง 20 ปี?

คำตอบของเราก็คือ – เนื่องจากองค์อรอิสระ อาทิ ป.ป.ช. กกต. ศาลรัฐธรรมนูญ ฯลฯ เพิ่งจะเกิดขึ้นมาตามรัฐธรรมนูญปี 2540 ส่วนศาลปกครองเพิ่งก่อตั้งมาในปี 2542 และศาลยุติธรรมก็เพิ่งแยกมาจากกระทรวงยุติธรรมในปี 2543

 

ทั้งนี้ ตัวเลขที่เราหยิบมานำเสนอ จะมีเฉพาะ เงินเดือน+เงินประจำตำแหน่ง (ไม่รวมถึงรายได้อื่นๆ เช่น เงินเพิ่ม) และจะมีเฉพาะรายได้ของ ‘ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุด’ ในองค์กรนั้นๆ ไม่เช่นนั้นข้อมูลอาจมากมายเกินไป จนลายตา

 

(1) ประธานศาลฎีกา

รายได้ต่อเดือนของประธานศาลฎีกา ในฐานะประมุขของศาลยุติธรรม ภายหลังแยกออกมาจากกระทรวงยุติธรรม ในปี 2542 จะเป็นไปตาม ‘พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม’ เคยมีการขึ้นมาแล้ว 1 ครั้ง

 • ปี 2543 = 114,000 บาท (เริ่มต้น)
 • ปี 2550 = 115,920 บาท (ขึ้น)
 • ปี 2561 = 138,090 บาท?

 

(2) ประธานศาลปกครอง

รายได้ต่อเดือนของประธานศาลปกครอง ในฐานะประมุขของศาลปกครอง ซึ่งก่อตั้งมาในปี 2543 จะเป็นไปตาม ‘พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง’ เคยมีการขึ้นมาแล้ว 2 ครั้ง

 • ปี 2542 = 104,000 บาท (เริ่มต้น)
 • ปี 2545 = 114,000 บาท (ขึ้น)
 • ปี 2550 = 119,220 บาท (ขึ้น)
 • ปี 2561 = 138,090 บาท?

 

(3) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ/ประธานองค์กรอิสระ

รายได้ต่อเดือนของประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานองค์กรอิสระอื่นๆ ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาพร้อมกันในปี 2541 จะเป็นไปตาม ‘พ.ร.บ.เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ’ เคยมีการขึ้นมาแล้ว 4-5 ครั้ง โดยทั้งหมดจะได้ไม่เท่ากัน

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

 • ปี 2541 = 108,500 บาท (เริ่มต้น)
 • ปี 2546 = 114,000 บาท (ขึ้น)
 • ปี 2547 = 115,920 บาท (ขึ้น)
 • ปี 2548 = 119,220 บาท (ขึ้น)
 • ปี 2550 = 121,990 บาท (ขึ้น)
 • ปี 2554 = 125,590 บาท (ขึ้น)
 • ปี 2561 = 138,090 บาท?

ประธานองค์กรอิสระอื่นๆ ทั้ง ป.ป.ช. กกต. ผู้ตรวจการแผ่นดิน คตง. กรรมการสิทธิฯ

 • ปี 2541 = 108,500 บาท (เริ่มต้น)
 • ปี 2547 = 110,390 บาท (ขึ้น)
 • ปี 2548 = 113,640 บาท (ขึ้น)
 • ปี 2550 = 116,370 บาท (ขึ้น)
 • ปี 2554 = 119,920 บาท (ขึ้น)
 • ปี 2561 = 131,920 บาท?

 

(4) อัยการสูงสุด

รายได้ต่อเดือนของอัยการสูงสุดจะเป็นไปตาม ‘พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ’ ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมา เคยมีการปรับขึ้นเพียง 1 ครั้งในปี 2553

 • ปี 2535 = 105,860 บาท (ณ ขณะนั้น)
 • ปี 2553 = 112,250 บาท (ขึ้น)
 • ปี 2561 = 131,920 บาท?

 

กล่าวโดยสรุปก็คือ ตามกฎหมายใหม่ รายได้ของประธานศาล ไม่ว่าจะศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลรัฐธรรมนูญ จะขึ้นเป็น 138,090 บาท ส่วนประธานองค์กรอิสระและอัยการสูงสุดจะขึ้นเป็น 131,920 บาท

ซึ่งก็ถือว่าสูงกว่ารายได้ต่อเดือนที่หัวหน้า คสช. นายกรัฐมนตรี หรือประธานสภาผู้แทนราษฎร (ทั้งหมด 125,590 บาท) ส.ส. หรือ ส.ว. (113,560 บาท เท่ากัน) ได้รับอยู่ในปัจจุบัน

[ หมายเหตุ – ข้อมูลในอินโฟกราฟิกเป็นการสรุปเงินเดือนของตำแหน่งสำคัญต่างๆ ทุกห้าปี ]

 

 

Illustration by Naruemon Yimchavee
Share This!
 • 72
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  72
  Shares
No Comments Yet

Comments are closed