Search

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ Time แทนที่ชื่อนิตยสาร ด้วยคำว่า ‘Vote’ เพื่อชักชวนชาวสหรัฐฯ ไปเลือกตั้งผู้นำ
Share

Share stories you like to your friends