Search

ศิลปินเลบานอนสร้าง ‘รูปปั้นหญิงสาวไร้ชื่อ’ จากเศษโลหะ และซากแก้ว ที่เหลือทิ้งไว้จากเหตุระเบิดใหญ่ในเมืองเบรุต
Share

Share stories you like to your friends