Search

‘Tengah’ โปรเจกต์เมืองสีเขียวล้ำๆ ของสิงคโปร์ ที่ฝังท่อความเย็น ท่อขยะ และถนนลงใต้ดินเพื่อลดโลกร้อน 100%
Share

Share stories you like to your friends