Search

สรุปเหตุการณ์ความรุนแรงในฝรั่งเศส จากประเด็นเสรีภาพทางศาสนา และฆ่าตัดศีรษะครู จนถึงการสังหาร 3 ศพในนีซ
Share

Share stories you like to your friends