Search

Apple เตรียมจ่าย 10 ล้านยูโร หลังหน่วยงานอิตาลีฟ้อง ฐานจงใจโฆษณาให้เข้าใจผิดว่า iPhone มีคุณสมบัติสามารถกันน้ำได้
Share

Share stories you like to your friends