Search

ผ่านไปแค่ 10 วัน แต่รู้สึกเหมือน 10 เดือน ทำไมเดือน ‘มกราคม’ ถึงให้ความรู้สึก ว่าเวลาเดินช้ากว่าปกติ?
Share

Share stories you like to your friends