Search

ศิลปินสร้างหุ่น ‘มนุษย์โบราณในก้อนน้ำแข็ง’ ไว้กลางสวนหิมะ เพื่อหวังดึงดูดคนให้เลิกก้มหน้าดูแต่โทรศัพท์
Share

Share stories you like to your friends