Search

ญี่ปุ่นจองวัคซีน Pfizer เพิ่มสำหรับประชากร 12 ล้านคน สรุปยอดจองวัคซีนทั้งหมดสูงกว่าจำนวนประชากรราว 30 ล้านคน
Share

Share stories you like to your friends