Search

ผู้ป่วยหญิงชาวมิชิแกนเสียชีวิต หลังได้รับการปลูกถ่ายปอดใหม่ ของผู้บริจาคที่เคยติด COVID-19
Share

Share stories you like to your friends