Search

เพราะสายตาหลอกกันไม่ได้ มีงานวิจัยที่พบว่า การมองตาระหว่างพูดคุยช่วยให้คำพูดถูกจดจำ และเกิดความผูกพันได้
Share

Share stories you like to your friends