Search

วิกฤติเรือสินค้ายักษ์เกยฝั่ง ขวางคลองสุเอซ คาดต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการกู้กระทบธุรกิจขนส่งทางเรือทั่วโลก
Share

Share stories you like to your friends