Search

“สิ่งที่ผู้ป่วยต้องการมากที่สุด คือต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว”
Share

Share stories you like to your friends