Search

ผลศึกษาชี้ว่า การชะลอฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 ออกไป 12 สัปดาห์ ช่วยให้ระดับภูมิคุ้มกันสูงขึ้น 3.5 เท่า
Share

Share stories you like to your friends