Search

ทะยานสู่จักรวาล! NASA ส่งลูกปลาหมึกและหมีนำไปยังสถานีอวกาศ เพื่อทดสอบผลกระทบการอยู่ในสภาพไร้แรงโน้มถ่วง
Share

Share stories you like to your friends