Search

“พระเจ้าช่วย ผมอยู่ในปากวาฬ” ชาวประมงเข่าเคล็ด หลังถูกวาฬหลังค่อมกลืนไปในปากเกือบ 40 วินาที
Share

Share stories you like to your friends