Search

สรุปศึก ‘G7 – จีน’ เมื่อผู้นำ G7  วิจารณ์จีนกรณีฮ่องกง อุยกูร์ ฯลฯ ขณะที่จีนเผย หมดยุค ปท.กลุ่มเล็ก ครองอำนาจตัดสินใจ
Share

Share stories you like to your friends