Search

รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ในญี่ปุ่น ถูกเปลี่ยนให้สวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการอธิษฐานให้ประเทศพ้นวิกฤต COVID-19
Share

Share stories you like to your friends