Search

ชาวปารีสฟ้องร้องหน่วยงานรัฐ หลังปล่อยปละละเลยเหตุไฟไหม้นอเทรอดาม จนเกิดฝุ่นและมลพิษต่อประชาชนรอบเมือง
Share

Share stories you like to your friends