Search

สหรัฐฯ พบ รัฐที่มีอัตราการฉีดวัคซีนต่ำ มีการติดเชื้อ COVID-19 พุ่งสูงขึ้น โดยจำนวนมากเป็นเชื้อเดลตา
Share

Share stories you like to your friends