คุณกำลังอ่าน: งานวิจัยเผย ผู้ป่วย COVID-19 ที่เคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาก่อน มีแนวโน้มจะเกิดโรคแทรกซ้อนรุนแรง น้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้ฉีด

Search

งานวิจัยเผย ผู้ป่วย COVID-19 ที่เคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาก่อน มีแนวโน้มจะเกิดโรคแทรกซ้อนรุนแรง น้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้ฉีด
Share

Share stories you like to your friends