Search

ผลวิจัยพบ หลังฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มแรกครบ 12 สัปดาห์ ภูมิลดลงเหลือ 30% แต่จะกระตุ้นขึ้นมาเมื่อรับเข็มที่ 2
Share

Share stories you like to your friends