Search

ตรวจ Ag Test แล้วต้องรอตรวจ RT-PCR ซำ้จึงจะเข้ารับการรักษาได้ ? ประชาชนตั้งคำถามถึงมาตรการรองรับการใช้ Antigen Test Kit
Share

Share stories you like to your friends