Search

งานวิจัยยืนยัน วัคซีน Pfizer และ AstraZeneca สามารถต้านทาน COVID-19 สายพันธุ์เดลตาได้ แต่ต้องฉีดครบ 2 เข็ม
Share

Share stories you like to your friends