Search

พรรคกรีนแห่งเยอรมนีประกาศยืนข้างผู้ชุมนุม 13 คน ที่ถูกฟ้องในคดี ม.112 จากการชุมนุมหน้าสถานทูตเยอรมนี




Share

Share stories you like to your friends