Search

ข้อมูลจาก Pfizer แสดงให้เห็นว่า การฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ช่วยสร้างภูมิในระดับที่สูง และป้องกันสายพันธุ์เดลตาได้
Share

Share stories you like to your friends