Search

อิสราเอลประกาศให้มีการฉีด Pfizer กระตุ้นโดสที่สาม ให้แก่ประชาชนที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป
Share

Share stories you like to your friends