คุณกำลังอ่าน: ระบบจองฉีดซิโนฟาร์มรอบ 3 มีปัญหาอีกครั้ง หลังเลื่อนเวลาและให้ลงผ่านเว็บไซต์ทางเดียว แต่ระบบยังขัดข้อง-กรอกข้อมูลไม่ได้

Search

ระบบจองฉีดซิโนฟาร์มรอบ 3 มีปัญหาอีกครั้ง หลังเลื่อนเวลาและให้ลงผ่านเว็บไซต์ทางเดียว แต่ระบบยังขัดข้อง-กรอกข้อมูลไม่ได้
Share

Share stories you like to your friends