Search

เกมคือ “ยาฝิ่นทางจิตวิญญาณ” จีนประกาศห้ามไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เล่นเกมในวันธรรมดา




Share

Share stories you like to your friends