Search

“ภารกิจหลักของผม คือการปกป้องสถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” รมว.ดิจิทัลฯ
Share

Share stories you like to your friends