Search

หญิงสเปนฟ้องเรียกค่าเสียหายโรงพยาบาล หลังพบว่าเธอถูกเปลี่ยนตัวกับเด็กอีกคนเมื่อ 19 ปีก่อนเพราะความผิดพลาด
Share

Share stories you like to your friends