Search

“เราเองก็ต้องดิ้นรน” แรงงานเกาหลีใต้ใส่ชุดผู้คุม Squid Game มาชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลดูแลสวัสดิภาพแรงงานให้ดีขึ้น
Share

Share stories you like to your friends