คุณกำลังอ่าน: โซเชียลอิสราเอลล้อเฟซบุ๊ก #FacebookDead หลังจากเปลี่ยนชื่อใหม่บริษัทเป็น ‘Meta’ พ้องเสียงกับคำว่า ‘ตาย’ ในภาษาฮีบรู

Search

โซเชียลอิสราเอลล้อเฟซบุ๊ก #FacebookDead หลังจากเปลี่ยนชื่อใหม่บริษัทเป็น ‘Meta’ พ้องเสียงกับคำว่า ‘ตาย’ ในภาษาฮีบรู
Share

Share stories you like to your friends