Search

รัฐบาลญี่ปุ่นวางแผนจะมอบเงิน 1 แสนเยนให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี เพื่อเยียวยา COVID และกระตุ้นเศรษฐกิจไปในตัว
Share

Share stories you like to your friends