Search

นักวิจัยพบ ความชื้นในอากาศที่เพิ่มมากขึ้นจากภาวะโลกร้อน เชื่อมโยงกับอัตราการฆ่าตัวตายที่พุ่งสูงขึ้น
Share

Share stories you like to your friends