Search

Pfizer ประกาศตรึงราคายาเม็ด COVID-19 ของตัวเองให้ถูกแก่ประเทศยากจน เพื่อการเข้าถึงที่เท่าเทียม
Share

Share stories you like to your friends